Title: Laboratoř - Mám pár nezodpovězených otázek. Projekt je výzkumem napříč obory, vztahy, systémy. Předpokládá se využití aktuálních technologických možností například v animaci, 3D, After Effects, audio video projekce. Výstupem je objekt, instalace v multimédiích.
Other Titles: Laboratory - I have a few unanswered questions
Authors: Tyrpeklová, Lenka
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Humhal, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14097
Keywords: senior;greenscreen;videoprojekce;rostoucí kriminalita seniorů;postprodukce;laboratoř;Adobe after effects;digitální technologie;intermédia;experiment;pohybové aktivity;natáčení;tanec
Keywords in different language: senior;greenscreen;video;rising criminality of seniors;post-production;laboratory;Adobe after effects;digital technology;intermedia;experiment;physical activity;shooting;dancing
Abstract: Hlavním tématem DP je Laboratoř - mám pár nezodpovězených otázek. Tyto otázky se týkají aktuálního tématu rostoucí kriminality seniorů. Populace stárne, přibývá tedy stále více seniorů a tím se také rok od roku zvyšuje počet důchodců, kteří spáchají trestný čin. Diplomová práce je rozdělena do několika zásadních fází a to: příprava kampaně pro herecký konkurz pro muže/seniory, realizace konkurzu pro muže/seniory (staňte se hrdinou/staňte se padouchem). Po přípravné fázi následovalo vybrání jednoho z účastníků konkurzu a to pana Kamila B. (88 let), který žije už mnoho let v domově pro seniory v Plzni. Fáze realizace probíhala od natáčení na greenscreen pozadí a v neposlední řadě postprodukce projektu v Adobe After Effects. To vše se spojilo v celek a projekt tak vrcholí do jedné projekce, která představuje cca 7 minutovou smyčku s velice potlačeným narativem.
Abstract in different language: The main theme of my diploma work is Laboratory - I have a few unanswered questions. These questions will be related to the current topic - rising crime rate of seniors. The population is aging, more and more seniors are thus on the increase and thereby also the number of pensioners who commit any crime is rising year by year. The diploma work is divided into several major stages, that is: preparation of campaign for the actor casting for men / seniors realization of actor casting for men / seniors (become a hero / become a villain). After a preparatory phase a selection one of the participants in casting followed. Mr. Kamil, who has been living for many years in a home for the elderly in Pilsen was chosen. Implementation phase was going on from shooting on greenscreen background and not least after - postproduction of the project in Adobe After Effects. It all has come together into one projection and the project thus has culminated into one projection, which is about a seven minute loop with very suppressed narrative.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tyrpeklova.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
Tyrpeklova.pdfPosudek vedoucího práce335,55 kBAdobe PDFView/Open
Tyrpeklova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce175,1 kBAdobe PDFView/Open
Tyrpeklova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce126,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.