Title: Vlastní filozofie, analýza stylu „Moje značka“ Celková koncepce, typ zákazníka a vize. Kolekce obuvi a doplňků (případně včetně oděvu). 6 ks modelů.
Other Titles: My conception, style analysis "My brand" The whole conception, target group and vision. Collection of shoes and accessories (including clothing alternatively). 6 pieces of mock-ups.
Authors: Marková, Lenka
Advisor: Krbcová, Helena
Referee: Rollová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14100
Keywords: minimalistická obuv;primitivní obuv;experimentální obuv;netradiční obuvní konstrukce
Keywords in different language: minimalist shoe;primitive footwear;non-traditional construction
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se zabývala novými přístupy výroby obuvi jako reakci pozorování vývoje soudobých trendů. Rychlost a jednoduchost se mimo jiné stala znakem dnešní rychlé doby. Po studiu vývoje primitivní obuvi až po dnešní běžně používané konstrukce jsem se rozhodla vycházet pro maximální zjednodušení při kompletaci boty. Jako inspirační zdroj se mi staly principy prapůvodních bot, které jsem se snažila přizpůsobit potřebám dnešní doby. Výsledkem je jakási studie, která díky experimentování poukazuje na možnost redukce při obuvní výrobě a hledání pouze podstatného pro určitý účel. Vytvořila jsem tedy designově minimalistickou minikolekci šesti párů obuvi, která je postavena na netradiční konstrukci. Je sestavena tak, aby v ní byly zastoupeny modely jak klasičtější, tak méně tradiční. Modely jsou doplněny klíny geometrických tvarů. Použity jsou obvyklé obuvní materiály, jako je kůže a dřevo v netradičním podání celkové výroby a vzhledu kolekce. Neobvyklá konstrukce, která je umožněna díky použití zdrhovadla, je doplněna experimentálním nahrazením podešve v podobě nanesení pryžové hmoty ke zpevnění přírodního materiálu- kůže.
Abstract in different language: In my dissertation, I dealt with new approaches in shoe manufacturing as a reaction to observing the development of current trends. Among other things, speed and simplicity have become a sign of the fast times we are living in. Following the study of the evolution of primitive footwear through to the common constructions used today, I decided to base my work on maximum simplification in shoe assembly. My source of inspiration was primitive shoes, which I attempted to adapt to today's needs. The result is a kind of study, which, as a result of experimenting, points to the possibility of simplification in footwear manufacturing and looking for only that which is important for a specific purpose. I therefore created a mini-collection with minimalistic design for six pairs of shoes, which are based on non-traditional construction. It is arranged to represent both the more classic models and the less traditional. The models are supplemented with wedges of geometric shapes. Common footwear materials, such as leather and wood, are used in a non-traditional rendition of overall manufacturing and the look of the collection. The unusual construction, which is made possible by using a zipper, is supplemented with an experimental substitution of the sole in the form of application of a rubber material to strengthen the natural material leather.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lenka Markova fashion design 2014.pdfPlný text práce20,61 MBAdobe PDFView/Open
Markova.pdfPosudek vedoucího práce155,22 kBAdobe PDFView/Open
Markova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce136,45 kBAdobe PDFView/Open
Markova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce105,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.