Title: Trendy, styl a vize - vlastní téma
Other Titles: Trends, style and vision - own theme
Authors: Prudíková, Barbora
Advisor: Krbcová, Helena
Referee: Mokrá, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14102
Keywords: móda;oděv;obuv;kabelky;batoh;laser;perforace
Keywords in different language: fashion;clothes;shoes;habdbags;backpack;laser;perforation
Abstract: Téma mé diplomové práce je Trendy, styl a vize vlastní téma. Prvotní inspirací se mi, po analýze současných trendů, stal trend perforace materiálu, který se stává stále oblíbenějším, a sama jsem s ním již pracovala dříve. Rozhodla jsem se proto částečně na tyto práce navázat prací diplomovou. Při vymýšlení vzoru pro perforaci jsem se inspirovala vlastními kresbami v plenéru, které svým vzhledem připomínají vrstevnice na mapách, tedy linky, prostřednictvím nichž můžeme z map vyčíst tvar terénu. Využila jsem tohoto připodobnění a tak se stalo mým mapovaným terénem lidské tělo. Samotný vzor tedy vychází vždy z konkrétního bodu na těle a rozprostírá se dále do plochy oděvu. K přenesení perforovaného vzoru na materiál jsem využila technologie řezání laserem. A to jak na tradičnější kůži, tak zejména na materiály textilní se kterými jsem experimentovala. Konkrétně se jedná o jemné šifony. Vytvořila jsem si tak vlastní originální materiály, od kterých je rozvinuta celá kolekce. Čisté, ovíjející se linie perforovaného vzoru, jsem se snažila promítnout do celé kolekce. Střihy oděvů, obuvi i doplňků jsou jednoduché s čistými liniemi a s prvky zavinutí či ovíjení. Dalším prvkem, který využívám je kontrast a to jak barevný, tak materiálový. Všechny tyto vlivy a poznatky jsem měla na mysli při tvorbě mé malé kolekce oděvů, obuvi a doplňků skládající se ze dvou variant dvouvrstvých šifonových šatů s perforovaným vzorem, sukně s prvkem zavinutí, šifonové halenky, dvou kabátů, vesty, dvou párů ručně šitých bot s dřevěnými klínovými podpatky a jednoho páru s dřevěnou platformou, středně velké kožené kabelky s perforovaným vzorem a obdélníkovým tvarem, menší kabelky s gravírovaným vzorem a válcovitým tvarem, obě ručně šité, a dvou pásků. Kolekci jsem se snažila udělat tak, aby byla nositelná a bylo možné ji uplatnit na současném trhu.
Abstract in different language: Topic of my thesis is the trend, style and vision my own theme. After analysing of current trends I had an inspiration in perforation of material which has become increasingly popular, however I decided to work with them already before. Therefore I decided partly on this work to establish the diploma work. Meanwhile the devising a model for the perforation, I was inspired by own drawings in the open air, which in appearance resemble contour lines on maps, i.e. lines through which we can read the map terrain shape. I took advantage of this assimilation, and so it became that human body was mapped as the terrain. Therefore the actual pattern is always based on a specific point on the body and extends further into the area of the garment. I used laser-cutting technology to the transfer of a perforated pattern on the material. This kind of cutting I used for both of material - the traditional leather and textile materials, in particular with which I experimented - the fine chiffon. I created and own the original material from which it is developed the whole collection. Clean, wrapping the perforated line pattern, I tried to reflect in the whole collection. Patterns of clothing, footwear and accessories are simple with clean lines and elements involution or wrapping. Another feature that I use is the contrast in both of colour and material. I created a collection of clothing, footwear and accessories consisting of two variants of the two-layer chiffon dress with perforated pattern, skirt with an element of involution, chiffon blouses, two coats, vest, two pairs of handmade shoes with wooden wedge heels and a pair of wooden platform, medium-large leather handbag with perforated pattern and rectangular in shape, smaller bag with an engraved pattern of a cylindrical shape, both hand-sewn, and two belts. I tried to make a collection to be wearable and could be applied in the current market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Barbora Prudikova_Fashion design_2014.pdfPlný text práce6,05 MBAdobe PDFView/Open
Prudikova.pdfPosudek vedoucího práce124,08 kBAdobe PDFView/Open
Prudikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce142,05 kBAdobe PDFView/Open
Prudikova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce93,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.