Title: Prostor pro přípravu jídla.
Other Titles: Place for food preparation
Authors: Malátková, Hana
Advisor: Veverka, Zdeněk
Referee: Crla, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14111
Keywords: kuchyně;profil;prvek;prostor;odlišnost
Keywords in different language: kitchen;profile;element;space;difference
Abstract: Hlavním cílem práce bylo navrhnout kuchyň pro rodinný dům či byt, která by nabídla zákazníkovi něco nového a neotřelého. Snažila jsem se vymyslet takový prvek v kuchyni, který by byl na první pohled zcela odlišný a nezaměnitelný od stávajících modelů kuchyní. Tímto prvkem je barevný profil, který je vsazen vždy po jedné straně kuchyňských dvířek a způsobuje tak vystoupnutí dvířek do prostoru.
Abstract in different language: The main aim of this project was to design a kitchen for a family house or apartment that would offer the customer something new and novel. I tried to think of such an element in the kitchen, which would be at first sight quite different and unique from existing kitchen models. This component is a color profile that is inserted on one side of each of kitchen doors and protrudes door to the space.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
Malatkova.pdfPosudek vedoucího práce107,73 kBAdobe PDFView/Open
Malatkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce182,53 kBAdobe PDFView/Open
Malatkova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce121,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.