Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová, Jarmila
dc.contributor.authorValková, Michaela
dc.date.accepted2014-06-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:29Z-
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:29Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier55774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14332
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na strategické řízení podniku. Tématem práce je analýza výkonnosti strategického plánu společnosti Š+H Bohunice, s.r.o. pro období 2014 2016. Na začátku je představena společnost a její strategický plán, který sestává z určení poslání, vize a dlouhodobých cílů včetně strategií pro jejich dosažení. Je provedena analýza pro určení vlivu externího a interního prostředí. Následně je vytvořen střednědobý strategický finanční plán jako podklad pro hodnocení výkonnosti. Další část práce je věnována analýze rizik, která mohou ovlivnit strategický plán. Následuje hodnocení výkonnosti strategického plánu a určení dispozic pro implementaci strategického plánu v organizaci. Polední kapitola sumarizuje zjištěné výsledky a doporučení. Práce může ve společnosti Š+H Bohunice, s.r.o. sloužit jako reálný podklad pro strategické plánování.cs
dc.format110 s. (146 833 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectStrategický pláncs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.titleAnalýza výkonnosti strategického plánu organizacecs
dc.title.alternativePerformance Analysis of Strategic Plan of an Organizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis is focused on the strategic management in a company. The topic of the thesis is the performance analysis of the strategic plan in the company Š+H Bohunice, s.r.o. for the period 2014 2016. At the beginning the company and the strategic plan are presented. The strategic plan consists of the mission definition, the vision definition and long-term objectives of the company including strategies to achieve them. The analysis of external and internal factors follows. Further the middle-term strategic financial plan is created as a base for efficiency analysis. Next part of the thesis describes analysis of risks that can affect the strategic plan. Then the performance analysis of the strategic plan and evaluation of company's dispositions for the implementation of the strategic plan follows. The last chapter of the thesis summarizes the results and recommendations. This thesis can be used as a real base for strategy planning in the company Š+H Bohunice, s.r.o.en
dc.subject.translatedStrategic planen
dc.subject.translatedstrategic analysisen
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedfinancial planen
dc.subject.translatedefficiencyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Analyza vykonnosti strategickeho planu organizace.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
DP_valkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce614,9 kBAdobe PDFView/Open
DP_valkova_OP.pdfPosudek oponenta práce800,73 kBAdobe PDFView/Open
Valkova.PDFPrůběh obhajoby práce753,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.