Title: Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy
Other Titles: Employee motivation as a significant factor of fulfillment the strategic plan of company's development
Authors: Čermáková, Tereza
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14351
Keywords: motivace;zaměstnanci;strategický plán;strategické cíle;příspěvková organizace;státní nezisková organizace;analýza rizik
Keywords in different language: motivation;employees;strategic plan;strategic targets;contributory organization;state non-profit organization;risk analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců jako významným faktorem naplnění strategického plánu příspěvkové organizace Sociální služby Chomutov. Práce nejprve analyzuje současnou motivační politiku organizace prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci a dotazníkovým šetřením. Na základě této analýzy jsou pak definovány cíle motivační politiky pro strategické období. Dále jsou navrženy postupy směřující k naplnění těchto cílů a provedena analýzy rizik navržených cílů a postupů.
Abstract in different language: This Diploma thesis focuses on the motivation of employees as a significant factor of fullfilment the strategic plan of contributory organization Sociální služby Chomutov. First this thesis analyses current motivation policy in organization through conversations with employees and questionnaire. Based on this analysis the diploma thesis defines the aims of motivation policy for strategic period, processes to fullfilment this aims and risk analysis of this proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cermakova_Tereza_2014.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
DP_cermakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce628,21 kBAdobe PDFView/Open
DP_cermakova_OP.pdfPosudek oponenta práce609,13 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova.PDFPrůběh obhajoby práce781,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.