Title: Ženy v byznysu - Postavení žen ve společnostech a jejich zastoupení na jednotlivých úrovních řízení
Other Titles: Women in business - The status of women in companies and their representation at different levels of management
Authors: Jirsová, Alena
Advisor: Strnadová, Lenka
Referee: Bosničová, Nina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14515
Keywords: gender;genderová nerovnost;feminismus;pracovní trh;firemní management
Keywords in different language: gender;gender inequality;feminism;labour market;corporate management
Abstract: Tato diplomová práce analyzuje genderovou nerovnost ve vybrané společnosti zaměřené na informační technologie. Teoretická část se zabývá historií feminismu, způsoby znevýhodnění žen na pracovním trhu a představuje nejvýznamnější koncepty z oblasti výzkumu genderové situace v managementu. Nabízí také aktuální statistická data o českém trhu práce z pohledu genderu. Praktická část je genderovou analýzou vybrané firmy, přičemž vychází z analýzy interních dokumentů, rozhovorů se zaměstnankyněmi ve vedoucích pozicích a vlastního pozorování. Jednotlivé závěry jsou pak vystaveny srovnání s výsledky genderových výzkumů společnosti McKinsey.
Abstract in different language: This thesis analyzes the gender inequality in a selected company which is focused on information technology. The theoretical part deals with the history of feminism, types of women?s disadvantages in the labour market and presents the most important concepts in the field of gender research in management situations. It also offers current statistical data on the Czech labour market from the perspective of gender. The practical part is a gender analysis of the selected company based on an analysis of internal documents, interviews with female employees in managerial positions and personal observations. Individual findings are then subjected to a comparison with the results of a gender research performed by company McKinsey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Alena Palkova 2013 .pdfPlný text práce860,39 kBAdobe PDFView/Open
Palkova_Strnadova.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
palkova_bosnicova.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFView/Open
O_jirsova.pdfPrůběh obhajoby práce93,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.