Title: Statistika práce a odměňování
Other Titles: Statistic of Labour and Earnings
Authors: Vodička, Tomáš
Advisor: Říhová, Pavla
Referee: Gladavská, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14874
Keywords: průměrné mzdy;zaměstnanost;strategie Evropa 2020
Keywords in different language: average earnings;emplyoment;Europe 2020 strategy
Abstract: Předmětem této práce je vymezení, analýza a mezinárodní srovnávání ukazatelů statistiky práce a odměňování. Teoretická část je rozdělena na dvě základní části - definice základních pojmů statistiky práce a odměňování a úvod do časových řad. Následně v praktické části jsou provedeny analýzy jednotlivých ukazatelů v České republice v posledních letech a jejich následné srovnávání s vybranými zeměmi Evropské unie. Tato práce je primárně zaměřena na analýzu těchto ukazatelů: průměrná mzda, medián mezd, zaměstnanost, genderová diferenciace a plnění některých cílů strategie Evropa 2020.
Abstract in different language: The aim of this thesis is a defenition, an analyzis and an international comparation of indicators in statistics of labour and earnings. Theoretical part is divided into two basic parts - definition of basic terms in statistics of labour and earnings and introduction to the time series. In the practical part particular indicators of the Czech Republic in the latest years are analyzed and afterwards they are compared with indicators of some countries in European Union. This thesis is mainly focused on analyzation of these indicators: average earnings, median earnings, emplyoment, gender differences and fulfilment of some goals in the Europe 2020 Strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vodicka.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vodicka - v.pdfPosudek vedoucího práce85,81 kBAdobe PDFView/Open
vodicka - o.pdfPosudek oponenta práce709 kBAdobe PDFView/Open
Vodicka prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce206,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.