Title: Analýza a hodnocení integrity povrchu řezných nástrojů a otvorů po vystružování v reálné výrobě.
Other Titles: Analysis and evaluation of surface integrity of cutting tools and reamed holes in real production.
Authors: Koutský, Michal
Advisor: Řehoř, Jan
Kutlwašer, Jan
Plíšek, Jiří
Referee: Hamouz, Libor
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15055
Keywords: Vystružování;výstružník;Integrita povrchu
Keywords in different language: Reaming;Reamer;Surface Integrity
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá jednotlivými parametry Integrity povrchu, které by měly být měřeny a vyhodnocovány na součástech a výrobcích z reálné výroby. Měřené parametry jsou vytipovány z funkčního hlediska daného výrobku. Poté jsou měřeny a vyhodnocovány v určeném logickém sledu.
Abstract in different language: This thesis deals with various parameters of Surface integrity which should be measured and evaluated on parts and products in real production. The measured parameters are selected from functional aspects of the product. Than are the parameters measured and evaluated in the specified logical sequence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Bc._Koutsky_Michal - v1.0.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Koutsky.PDFPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Opo Koutsky.pdfPosudek oponenta práce163,28 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP - Koutsky.PDFPrůběh obhajoby práce499,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.