Title: Řízení nákladů ve skladovém hospodářství
Other Titles: Cost control of warehouse management
Authors: Čechura, Tomáš
Advisor: Kleinová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15234
Keywords: sklad;vyskladňování;řízení nákladů;kalkulace;výrobní podnik
Keywords in different language: warehouse;picking;cost control;calculation;plant
Abstract: Disertační práce se zabývá řízením nákladů procesu vyskladňování ze skladu zásob do výroby. V rámci práce je představena nově navržená metodika, podle které je možné vybrat nejvýhodnější variantu vyskladňování s ohledem na celkové související náklady. Metodika též umožňuje srovnat tuto nově navrženou variantu se stávajícím stavem tak, aby se uživatel mohl rozhodnout, zda je efektivní způsob vyskladňování měnit. Poslední část metodiky nabízí možnost procesním způsobem rozúčtovávat náklady na vyskladňování, a to až do úrovně jednotlivých produktů. Na základě metodiky byl vytvořen model sloužící pro její aplikaci. Model byl následně využit pro ověření metodiky v podnikové praxi na reálných datech.
Abstract in different language: The dissertation deals with the cost control of the picking process. The scope of this work is to describe the newly proposed methodology for selecting the most appropriate method for picking with regard to associated costs. The methodology also allows comparing the proposed variant of picking with the present one. The user can easily decide whether it is efficient to change the picking method or not. The last part of the methodology is oriented towards process calculation of picking including the calculation of the costs for individual products. Based on the methodology a model was developed which was used for validation of the methodology in business practice on real data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Cechura - Disertacni prace.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Cechura.pdfPosudek vedoucího práce84,36 kBAdobe PDFView/Open
posudky Cechura.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Cechura.pdfPrůběh obhajoby práce584,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.