Title: Porovnání děl Harry Potter od J.K. Rowling a The Worst Witch od Jill Murphy
Other Titles: Comparison of Harry Potter by J.K. Rowling and The Worst Witch by Jill Murphy
Authors: Baláková, Lucie
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15343
Keywords: Harry Potter a kámen mudrců;The Worst Witch;J. K. Rowling;Jill Murphy;porovnání literárních děl;Harry Potter;Mildred Hubble
Keywords in different language: Harry Potter and the Philosopher's Stone;The Worst Witch;J. K. Rowling;Jill Murphy;comparison of literary works;Harry Potter;Mildred Hubble
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá srovnáním díla " Harry Potter and the Philosopher's Stone" od J.K. Rowling s dílem "The Worst Witch" od Jill Murphy. Teoretická část se zabývá porovnáním výše zmíněných děl s ohledem na jejich dějiště, postavy a zápletku. Praktická část byla rozdělena na dvě části. Cílem první části bylo zjistit, kolik studentů je obeznámeno s dílem " Harry Potter and the Philosopher's Stone", a kolik z nich je obeznámeno s dílem "The Worst Witch". Cílem druhé části bylo zjistit, co se studentům líbí a nelíbí na dvou hlavních postavách, kterými jsou Harry Potter a Mildred Hubble. Výsledky obou částí byly zaznamenány v grafech/tabulkách a okomentovány.
Abstract in different language: This graduate thesis deals with comparison of two literary works, namely "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by J.K. Rowling and "The Worst Witch" by Jill Murphy. The theoretical part deals with comparison of both works with respect to the settings, characters and plot. The research was divided into two parts. The aim of the first part was to find out students' familiarity with both the works and their authors.The aim of the second part of the research was to find out what students like and dislike about main protagonists of given works. The results are demonstrated in graphs/tables and interpreted in text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balakova diplomova prace.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Balakova V.pdfPosudek vedoucího práce717,64 kBAdobe PDFView/Open
Balakova O.pdfPosudek oponenta práce732,5 kBAdobe PDFView/Open
Balakova P.pdfPrůběh obhajoby práce346,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.