Title: Hry rozvíjející slovní zásobu ve výuce žáků mladšího školního věku
Other Titles: Using Vocabulary Games in Practising Vocabulary in Young Learners Classes
Authors: Jindrová, Soňa
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15364
Keywords: anglický jazyk;Rámcový vzdělávací program;žáci mladšího školního věku;slovní zásoba;didaktická hra;jazykové hry;výzkum;experiment;dotazník
Keywords in different language: english language;Framework educational programme;young leaners;vocabulary;educational game;language games;research;experiment;questionnaire
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím jazykových her ve výuce anglického jazyka u žáků mladšího školního věku. Jejím hlavním cílem bylo odpovědět na dvě otázky. První otázka byla, zda jsou jazykové hry efektivním nástrojem při výuce a do jaké míry mohou přispět k zlepšení znalostí. Druhá otázka zkoumala, jaký byl ohlas dětí na hraní her při hodinách anglického jazyka.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with vocabulary language games and their using in practising vocabulary in young learners classes. The thesis aim is to answer two questions: 1.Are the vocabulary language games an effective tool for practising vocabulary and to what extent can they contribute to pupils' improvement? 2.What was the pupils' response to playing games?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
USING VOCABULARY GAMES IN PRACTISING VOCABULARY IN YOUNG LEARNERS CLASSES.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Jindrova V.pdfPosudek vedoucího práce977,49 kBAdobe PDFView/Open
Jindrova O.pdfPosudek oponenta práce652,23 kBAdobe PDFView/Open
Jindrova P.pdfPrůběh obhajoby práce326,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.