Title: Učitel odborných předmětů a výukové materiály
Other Titles: Technical education teacher and study materials
Authors: Pelcerová, Lenka
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [15-19]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16595
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: odborné předměty;didaktická pomůcka
Keywords in different language: technical education;didactic tool
Abstract: Mimořádný zájem zaujímají odborné studie zabývající se nejvhodnějšími technikami, které mohou budoucí učitelé využít ve svých třídách ke konstruktivní reflexi dynamických trendů v oblasti vědy a informačních technologií. Především pro výuku odborných předmětů je reakce na volbu vhodných trendů v oblasti techniky a informačních technologií rozhodující pro kreativní, interaktivní a celkově úspěšné vedení hodin.
Abstract in different language: There is an extraordinary interest in expert studies about the most appropriate techniques that future teachers might use in their classrooms to engage constructively with dynamic trends in a field of science and information technology. Especially for of science and technical subjects, the response to the need of appropriate form of education and for reflection of actual trends, is crucial for creative, interactive and finally successful lecture leading.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelcerova.pdfPlný text827,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.