Title: Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation
Other Titles: Česko-znaková řeč korpus pro semanticky orientovaný strojový překlad
Authors: Kanis, Jakub
Zahradil, Jiří
Jurčíček, Filip
Müller, Luděk
Citation: KANIS, Jakub; ZAHRADIL, Jiří; JURČÍČEK, Filip; MÜLLER, Luděk. Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2006, p. 613-620. (Lectures notes in computer science; 4188). ISBN 978-3-540-39090-9.
Issue Date: 2006
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KanisJ_2006_Czech-signspeech
http://hdl.handle.net/11025/17127
ISBN: 978-3-540-39090-9
Keywords: znaková řeč;strojový překlad;značkování dialogových aktů
Keywords in different language: sign language;machine translation;dialogue act tagging
Abstract: Tento článek popisuje postup vytváření dialogového korpusu člověk-člověk pro automatický překlad mluvené řeči. Zvolili jsme sémanticky anotovaný korpus telefonních hovorů z nádražního informačního centra. Telefonní hovory se týkají cestovních plánů volajících. Použité dialogové tagy zahrnují abstraktní sémantický význam. Část tohoto korpusu jsme obohatili přidáním překladu do znakové řeči. Také jsme navrhli metody pro automatický překlad z češtiny do znakové řeči, které využívají sémantickou anotaci obsaženou v korpusu.
Abstract in different language: This paper describes progress in a development of the human-human dialogue corpus for machine translation of spoken language. We have chosen a semantically annotated corpus of phone calls to a train timetable information center. The phone calls consist of inquiries regarding their train traveler plans. Corpus dialogue act tags incorporate abstract semantic meaning. We have enriched a part of the corpus with Sign Speech translation and we have proposed methods how to do automatic machine translation from Czech to Sign Speech using semantic annotation contained in the corpus.
Rights: © Jakub Kanis - Jiří Zahradil - Filip Jurčíček - Luděk Müller
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KanisJ_2006_Czech-signspeech.pdfPlný text197,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.