Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPezl, Tomáš
dc.contributor.authorDufková, Bohumila
dc.contributor.refereeTomeš, Milan
dc.date.accepted2015-05-13
dc.date.accessioned2016-03-15T08:43:13Z-
dc.date.available2014-09-10cs
dc.date.available2016-03-15T08:43:13Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier62070
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18173
dc.description.abstractSmyslem diplomové práce bylo poukázat na detailní zakotvení institutů amnestie prezidenta a ústavní žaloby pro velezradu. Nechybí ani rozbor základního pojmosloví a uvedení čtenáře do historického kontextu těchto institutů. V části třetí je analyzována amnestie bývalého prezidenta republiky, publikovaná pod číslem 1/2013 Sb. Část čtvrtá je věnována ústavní žalobě pro velezradu, schválenou Senátem ČR nadpoloviční většinou v neveřejném hlasování.Práce se také zabývá nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 4/13, ve kterém Ústavní soud řízení zastavil. V části páté je pomocí komparační metody porovnána ústavněprávní úprava těchto dvou institutů v českém a německém právu.cs
dc.format67 s. (116 006 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectamnestiecs
dc.subjectprezident republikycs
dc.subjectabolicecs
dc.subjectagraciacecs
dc.subjectreahabilitacecs
dc.subjectmilostcs
dc.subjectústavní žalobacs
dc.subjectvelezradacs
dc.subjectkontrasignacecs
dc.titleAmnestie prezidenta republiky a ústavní žaloba pro velezraducs
dc.title.alternativeAmnesty of President and constitutional complaint for a treasonen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation aims to show the detailed position of the presidential amnesty institution and constitutional action for high treason. There is also analysis of the basic terminology and the historical context of these institutes. The amnesty of the former Czech president, published under number 1/2013 Sb., is analysed in the third part. Part four deals with the constitutional action for high treason approved by more than half members of the Upper Chamber of the Czech Parliament in a non-public vote. Also this dissertation looks into the finding of the Constitutional Court of the Czech republic Pl. ÚS 4/13 where this action was stopped by the Constitutional Court. Part five consists of comparison of these two institutions in the Czech and German law based on constitutional law, using comparative method.en
dc.subject.translatedamnestyen
dc.subject.translatedpresident of the republicen
dc.subject.translatedabolitionen
dc.subject.translatedagratiationen
dc.subject.translatedrehabilitationen
dc.subject.translatedpardonen
dc.subject.translatedconstitutional actionen
dc.subject.translatedhigh treasonen
dc.subject.translatedcountersignatureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dufkova_Bohumila_Amnestie a ustavni zaloba pro velezradu.pdfPlný text práce996,13 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dufkova PE.pdfPosudek vedoucího práce575,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dufkova TO.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dufkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce538,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.