Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analysis and subsequent optimization of selected business processes
Authors: Hlaváčková, Tereza
Advisor: Januška, Martin
Referee: Vacík, Emil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18609
Keywords: proces;procesní modelování;model;aris;optimalizace procesu
Keywords in different language: process;process model;model;aris;optimalization of process
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na průběh procesního řízení v konkrétním podniku. Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů je zpracována za softwarové podpory programu ARIS. Nejprve je předložen teoretický úvod do problematiky procesního řízení a modelování. Následně je představena konkrétní společnost, je proveden rozbor mapovaných procesů včetně podrobného popisu. Jednotlivé procesy byly podrobeny optimalizaci a byly předloženy návrhy na zlepšení a to tak, aby každý analyzovaný proces byl efektivnější a podniku přinesl větší přidanou hodnotu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the process management in the organization. The analysis and subsequent optimization of selected business processes is created through ARIS software support. First it is presented theoretical introduction to process management and modeling. The next chapter describes a specific company, an analysis of mapped processes, including detailed description. Every process is analysed and proposed optimizing activities and conclusions of improvement are described to be process efficient with value added.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tereza Hlavackova_2015.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_hlavackova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
oponent-DP_hlavackova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-hlavackova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce906,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.