Title: Moderní trendy online marketingu a jejich implementace v elektrotechnickém průmyslu
Other Titles: Modern trends in online marketing and their implementation in the electrical engineering industry
Authors: Pichlík, Milan
Advisor: Šimota, Jan
Referee: Řeřicha, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18854
Keywords: marketing;online marketing;ppc reklama;emailing;bannerová reklama;crm;swot analýza;b2b;b2c
Keywords in different language: marketing;online marketing;ppc advertising;emailing;banner advertising;crm;swot analysis;b2b;b2c
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis fungování nejrůznější marketingových a online marketingových metod propagací firem. Zkoumána je hlavně efektivita těchto metod a jejich přínos. Dále je součástí práce demonstrace návrhu PPC reklamní kampaně, která je zpracována na základě několika případových studií a zkušeností z praxe. V závěrečném hodnocení je zdůrazněna nutnost optimalizace těchto kampaní a jejich pravidelné vyhodnocování. Práce dokazuje, že význam PPC reklamy a obecně internetového marketingu je v dnešní době opravdu značný, a že by ho firmy neměly ignorovat, protože se tím připravují o potenciální zákazníky.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the principles of marketing and online marketing methods for promoting companies. The main objective is to examine those methods and their impact on companies. This thesis is also focused on proposal of PPC advertising campaign which is inspired by a few case studies and practical experiences. In the final evaluation is emphasized the importance of optimizing PPC campaigns and their regular evaluation. This thesis proves that the importance of PPC campaigns and online marketing in general is very important in these days. Companies should not ignore the importance of online marketing because otherwise they are loosing potential customers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balalarska prace - Milan Pichlik.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062817_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062817_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062817_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.