Title: Analýza rizik procesu s ohledem na specifické požadavky zákazníka
Other Titles: Process risk analysis with regards to customer specific requirements
Authors: Kovářová, Monika
Advisor: Netolický, Petr
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18884
Keywords: analýza rizik procesu;FMEA;DFMEA;PFMEA;specifické požadavky zákazníků;GFMEA
Keywords in different language: risk analysis process;FMEA;DFMEA;PFMEA;specific customer requirements;GFMEA
Abstract: Tato práce se zabývá základními metodami pro analýzu rizik procesu, jejich četnost využití a efekt ve firmách. Hlavním cílem práce bylo sledování metody FMEA a její realizace ve společnosti WITTE Nejdek. Metoda FMEA je v textu rozdělena na dvě části: FMEA produktu a FMEA procesu. Každá tato část je doplněna o praktickou ukázku realizace, která obsahuje analýzy a hodnocení současného stavu, závažnosti rizika a návrh opatření. Další kapitola je zaměřena na specifické požadavky zákazníků. Předposlední část textu se věnuje generické FMEA s praktickým příkladem. V závěru práce je navržen nový informační systém pro metodu FMEA.
Abstract in different language: This work contains basic methods for risk analysis process, their frequency of use and the effect on businesses. The main point of this work is the FMEA and its implementation in the company WITTE Nejdek. FMEA is divided into two parts: FMEA product and process FMEA. Every part of this is complemented by a practical demonstration of implementation, which includes the analysis and evaluation of the current situation, the seriousness of the risk and the draft measures. Another point of the work is focused on specific customer requirements. The penultimate part of the text refers to a generic FMEA with a practical example. At the end of this paper proposes a new information system for the FMEA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika_Kovarova.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062759_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062759_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062759_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce225,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.