Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠašková, Kateřina
dc.contributor.authorTlumacova, Daniela
dc.contributor.refereePecha, Lukáš
dc.date.accepted2015-06-04
dc.date.accessioned2016-03-15T08:52:18Z
dc.date.available2014-06-05cs
dc.date.available2016-03-15T08:52:18Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-20
dc.identifier61703
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19042
dc.description.abstractV tejto práci som si dala za cieľ zistiť viac o staroasýrskom obchode. Prvý odaek bol venovaný stručnému opisu geografie, politickej situácie a histórie na území Asýrie a Anatólie. Potom som sa bližšie pozrela na jednotlivé obchodné kolónie staroasýrskych kupcov na území Anatólie a v štvrtej časti som popísala obchod, karavány a tovar s ktorým sa obchodovalo. V piatej časti som opísala koniec asýrskych kolónii a situáciu v Asýrii. Práca končí záverom po ktorom nasleduje zoznam použitej literatúry, resumé a obrazová príloha.cs
dc.format42 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectAsýriecs
dc.subjectAnatóliecs
dc.subjectgeografiecs
dc.subjectpolitikacs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectWabartumcs
dc.subjectobchodcs
dc.subjectkaraványcs
dc.subjectTovarcs
dc.subjectfinancecs
dc.titleStaroasyrsky obchodcs
dc.title.alternativeOld Assyrian tradeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn this work I described Old Assyrian trade. In the first chapter I looked briefly at the geography, political situation and history of the Assyria and Anatolia. Then I looked at some Assyrian trading colonies in Anatolia and this chapter was followed by information on trade, finance, caravans and goods traded. In the fifth chapter I described the situation at the end of Assyrian trading colonies and impact it had. My work finished with conclusion which is followed by bibliography, resumé and photos.en
dc.title.otherStaroasýrsky obchodcs
dc.subject.translatedAsyriaen
dc.subject.translatedAnatoliaen
dc.subject.translatedgeographyen
dc.subject.translatedpoliticsen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedWabartumen
dc.subject.translatedtradeen
dc.subject.translatedcaravansen
dc.subject.translatedTovaren
dc.subject.translatedfinanceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MastercopyAsyria 1.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-D. Tlumacova-V.pdfPosudek vedoucího práce337,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-D. Tlumacova_O.pdfPosudek oponenta práce466,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-D. Tlumacova.pdfPrůběh obhajoby práce101,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.