Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamadan, Ivan
dc.contributor.authorAl-Khayat, Sarah
dc.contributor.refereeCharvát, Petr
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:52:24Z
dc.date.available2014-06-05cs
dc.date.available2016-03-15T08:52:24Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61726
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19058
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na Umajjovvskou a Abbásovkou moc ve středověké islámské říši, podrobněji se soustředí na vnímání západních historiografů z pohledu politické moci, dále se zaměřuje na arabskou historii, dvou po sobě jdoucích chalífátů, vrcholné období moci, nárosností poměry a úpadek moci samotných dynastií.cs
dc.format37 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectUmmajovcics
dc.subjectAbbásovcics
dc.subjectchalífátcs
dc.subjecthistoriografiecs
dc.titleUmajjovská a abbásovská moc a její recepce v západních historiografických pracíchcs
dc.title.alternativeUmayyad and Abbasid power and its perception in western historiographical worksen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the Umayyad and Abbasid power in medieval Islamic empire, concentrating in detail on the perception of western historiographers from the perspective of political power, focusing on Arab history, two successive caliphate summit of power, ethnic relations and the decline the power of dynasties .en
dc.subject.translatedUmayyaden
dc.subject.translatedAbbasidsen
dc.subject.translatedcaliphateen
dc.subject.translatedhistoriographyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP3.pdfPlný text práce642,99 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-S. Al-Khayat-V.pdfPosudek vedoucího práce343,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-S. Al-Khayat-O.pdfPosudek oponenta práce220,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-S. Khayat.pdfPrůběh obhajoby práce120,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.