Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFranklin, David Eugene
dc.contributor.authorBurešová, Diana
dc.contributor.refereeKašparová, Jana
dc.date.accepted2015-09-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:53:49Z
dc.date.available2014-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:53:49Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61188
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19199
dc.description.abstractPráce se zabývá zobrazením homosexuality a občanských práv gayů americkými médii a jak prezentace homosexuality ovlivňuje smýšlení společnosti prostřednictvím masové komunikace. Teoretická část se věnuje homosexualitě z hlediska jejího mediálního zobrazení od 50. let minulého století do současnosti. Značná část práce se zabývá klíčovými událostmi za dovoláváním se občanských práv gayů a jejich prezentací v mediích. Praktická část zahrnuje výzkum založený na dotazníkovém šetření a rozhovoru s panem Jiřím Marečkem, Ing., členem správní rady Jihočeské Lambdy České Budějovice. Výzkum prokázal generační rozdílnost názorů v pohledu na homosexualitu a jejímu mediálnímu vlivu na společnost. Cílem práce bylo podání uceleného obrazu o zobrazení homosexuality médii, zvláště o občanských právech gayů a působení masmédií na utváření mínění společnosti.cs
dc.format71 s. (61283 znaků), 8 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61188-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthomosexualitacs
dc.subjectLGBTcs
dc.subjectgaycs
dc.subjectobčanská právacs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectzobrazenícs
dc.titleShaping the debate: the gay civil rights movement and portrayal of homosexuality in American news and entertainment mediacs
dc.title.alternativeShaping the debate: the gay civil rights movement and portrayal of homosexuality in American news and entertainment mediaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the portrayal of homosexuality and gay civil rights by American media and how the presentation of homosexuality affects the society mentality by the mass communication means. The theoretical part is focused on homosexuality in terms of its medial portrayal from the 50's of the last century to the present. The significant part of thesis occupies with the key events claiming the gay civil rights and their presentation in the media. The practical part includes research based on a survey and interview with Mr. Jiří Mareček, Ing., who is a member of the Management Board of the association of Lambda České Budějovice. The research has shown a generational divergence of opinions in view of homosexuality and its medial influence on the society. The objective of the present thesis is to provide a comprehensive depiction of medial portrayal of homosexuality, particularly of the gay civil rights and the influence of mass media in the society opinion shaping.en
dc.subject.translatedhomosexualityen
dc.subject.translatedLGBTen
dc.subject.translatedgayen
dc.subject.translatedcivil rightsen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedportrayalen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buresova Diana - bakarska prace, 2015.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Buresova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Buresova - oponent.pdfPosudek oponenta práce991,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Buresova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce566,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.