Title: Různé typy osobnosti mezi lidmi: Analýza typu osobnosti českého a francouzského studenta zdůrazňující hlavní charakteristické rysy
Other Titles: Different personality types amongst people: Analysis of Czech and French student personality types highlighting the main characteristics
Authors: Košařová, Ivana
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Šašková, Radana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19208
Keywords: typy osobnosti;osobnost;druhy typologie;sangvinik;cholerik;melancholik;flegmatik;čeští studenti;francouzští studenti;silné stránky;slabé stránky
Keywords in different language: personality types;personality;kinds of typology;sanguine;choleric;melancholic;phlegmatic;czech students;french students;strengths;weaknessess
Abstract: Tato práce se zabývá různými typy osobností mezi lidmi a jejím hlavním cílem je analyzovat osobnost českých a francouzských studentů, s důrazem na hlavní charakteristické znaky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části se vysvětluje co je to pojem osobnost, jaké druhy typologie osobnosti existují a jaké jsou jednotlivé typy osobnosti. V praktické části je daná problematika doplněna o vlastní výzkum, díky němuž je zjištěno, do jakého typu osobnosti patří čeští a francouzští studenti a jaké jsou jejich hlavní typické povahové rysy. Jednotlivé odpovědi daných respondentů a jejich výsledky jsou popsány v grafech, které je možné nalézt v příloze.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with different types of personality amongst people and its main objective is to analyze Czech and French student personality, highlighting their main characteristics. This work is divided into two main parts. The theoretical part explains the meaning of the word personality, what kind of personality typologies exist and what are the individual types of personality. The practical part of this issue is complemented by my own research, which found out in what type of personality the Czech and French students belong to and what are their main characteristic traits. The individual responses of the respondents and the final results are described in the charts below in the appendix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2015.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kosarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce528,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kosarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce530,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kosarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce338,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.