Title: Depiction of Roaring Twenties in the Works of F.S.Fitzgerald
Other Titles: Depiction of Roaring Twenties in the Works of F.S.Fitzgerald
Authors: Kreuzerová, Kateřina
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19210
Keywords: bouřlivá dvacátá léta;ztracená generace;francis scott fitzgerald;velký gatsby;krásní a proletí
Keywords in different language: roaring twenties;lost generation;francis scott fitzgerald;the great gatsby;the beautiful and damned
Abstract: Bakalářská práce se zabývám obdobím tzv. Bouřlivých dvacátých let americké historie. Cílem práce je představit zmíněné období a krátce informovat o Ztracené generaci spisovatelů, zvláště pak Francisu Scottu Fitzgeraldovi a jeho dílech, která jsou předmětem analýzy v praktické části této práce. V práci jsou rozebírána díla Velký Gatsby a Krásní a Prokletí, přičemž se analýza soustředí na znaky dvacátých let dvacátého století, abychom mohli dokázat jejich historickou hodnotu pro popis tohoto období.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis is focused on the period of the Roaring Twenties of the American history. The aim of this work is to introduce mentioned period of time and discuss the Lost generation writers, especially Francis Scott Fitzgerald and his books, which are subject of the analysis in the practical part of the thesis. In the Bachelor Thesis, we study the books The Great Gatsby and The Beautiful and Damned, paying specially attention to the features of the 1920s described in them, as a proof that the books are chronicles ot this period of time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE finalni verze.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kreuzerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce669,2 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kreuzerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce955,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kreuzerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce309,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.