Title: Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic
Other Titles: Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic
Authors: Merhoutová, Milena
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19212
Keywords: spotřební elektronika;budování značky;strategie budování značky;povědomí o značce;loajalita ke značce
Keywords in different language: consumer electronics;branding;branding strategy;brand awareness;brand loyalty
Abstract: V bakalářské práci se autor zabývá způsoby týkajícími se budování značky u dvou konkurenčních firem Apple Inc. a Samsung. Jako teoretická část práce jsou definovány termíny spojené s budováním značky. Jako praktická část je považováno srovnání strategií Apple Inc. a Samsungu spolu s vypracováním a zhodnocením výsledků dotazníků, jejichž obsahem jsou otázky týkající se oblasti budování značky prezentované respondentům, kteří dotazníky vyplnili prostřednictvím internetu.
Abstract in different language: The author is operating with means concerning branding strategy of two competitive companies Apple Inc. and Samsung. As theoretical part are defined terms which are connected to branding. As practical part is considered comparison of strategies by Apple Inc. and Samsung together with making an evaluation of results of questionnaires which content are questions related to field of branding presented to respondents who filled the questionnaires via internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor thesis - Milena Merhoutova.pdfPlný text práce587 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Merhoutova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce464,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Merhoutova - oponent.pdfPosudek oponenta práce705,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Merhoutova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce335,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.