Title: Badeniho jazyková nařízení a jejich dopad na vztahy Čechů a Němců v českých zemích
Other Titles: Badeni Language Ordinances and Their Impact on the Relations Between the Czechs and the Germans in the Czech Lands
Authors: Novotná, Veronika
Advisor: Kodetová, Petra
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19400
Keywords: badeni;taaffe;eim;kramář;kaizl
Keywords in different language: badeni;taaffe;eim;kramář;kaizl
Abstract: Práce je psána od roku 1890, během něhož došlo k Vídeňským vyrovnávacím dohodám mezi národy, jejichž předmětem bylo jednání o tzv. punktační plán, který odmítla většina české veřejnosti. Na základě neúspěchu s punktacemi přestala být politicky důležitou strana staročeská na úkor strany mladočeské. Text práce stěžejně vypovídá o roku 1897, kdy došlo k vydání Badeniho jazykových nařízení, která se snažila zrovnoprávnit češtinu s němčinou také ve vnitřním úřadování. Němci tuto skutečnost odmítli, měli značný podíl na pádu Badeniho politiky a jejich vztahy k Čechům se ještě více radikalizovaly.
Abstract in different language: The thesis covers the events from the year 1890 onwards. In that year, Vienna composition treaties among nations were proposed, the subject of which was the negotiation of the so called Points Plan. The plan was refused by the majority of the Czech public. Based on the failure of the Points Plan the Old Czech Party lost its influence and its role was taken over by the Young Czech Party. The thesis focuses on 1897 when Badeni's Language Ordinances were issued in an effort to equalize Czech and German languages in interior administration. Germans refused to accept such concept and were mainly responsible for the fall of Badeni's policies and their relations to Czechs were even more radicalized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP oprava.pdfPlný text práce318,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novotna, BP, vedouci.pdfPosudek vedoucího práce890,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novotna, BP, oponent.pdfPosudek oponenta práce881,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce272,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.