Title: Reflexe zahraničně-politických zpráv v českých zemích mezi lety 1830-1848
Other Titles: Reflections of Foreign Political News in Czech Lands between 1830-1848
Authors: Štorek, Milan
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19428
Keywords: cenzura;situační zprávy;veřejné mínění;doba předbřeznová;české země
Keywords in different language: public opinion;pre-march period;czech lands;situation reports;censorship
Abstract: Diplomová práce reflektuje zahraničně-politické zprávy v době předbřeznové v českých zemích. Zkoumá postoj českého a německého obyvatelstva k zahraničním událostem. Dále se pokouší analyzovat vývoj veřejného mínění v otázkách zahraniční politiky. Rovněž se snaží objasnit, jaké zprávy se do Rakouska dostávali a zda měli vliv na jeho obyvatelstvo a jak byla veřejnost informována.
Abstract in different language: The Master's thesis reflects the foreign-political news in the pre-March period in the Czech countries. It researches the attitude of the Czech and German population towards the foreign affairs. Furthermore, the thesis attempts to analyze the evolution of public opinion in the questions of foreign politics. It also strives to clarify which messages managed to make it through to Austria and whether they had influence on its population and how the public was informed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Storek.pdfPlný text práce790,42 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Storek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Storek posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Storek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce283,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.