Title: Lidskoprávní dimenze rozvojové politiky USA
Other Titles: Human rights and its impact on the U. S. development policy and aid
Authors: Ječmenová, Kristýna
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19448
Keywords: lidská práva;rozvojová politika;rozvojová pomoc;usa;američtí prezidenti.
Keywords in different language: human rights;development policy;development aid;usa;american presidents.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zakotvením lidských práv v rozvojové politice USA a otázkou alokace rozvojové pomoci na základě dodržování lidských práv. Zkoumá různá pojetí lidských práv, jejich motivaci a úlohu. Popisuje nástup lidsko-právní agendy do americké rozvojové politiky, a nakolik je americká rétorika lidských práv užívána v praxi.
Abstract in different language: This diploma thesis analyzes the human rights agenda of the US development policy and the question of the US development aid allocation upon the promotion of human rights. It analyzes different categorizations of the human rights, their motivations and role. It describes the succession of the human rights agenda in the US development policy and to what extent is the American rhetorics of human rights used in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna_Jecmenova_DP.pdfPlný text práce781,47 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jecmenova_ved_DP.pdfPosudek vedoucího práce459,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jecmenova_opo_DP.docxPosudek oponenta práce42,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Jecmenova.pdfPrůběh obhajoby práce371,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.