Název: Obraz bezdomovců v lokálním tisku
Další názvy: Image of homeless people in local press
Autoři: Holá, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Dirga, Lukáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19629
Klíčová slova: bezdomovectví;bezdomovci;lokální média;mediální obsah;mediální obraz;sémiotická analýza;konstrukce obsahu
Klíčová slova v dalším jazyce: homelessness;homeless;local press;media content;media image;semiotic analysis;construction content
Abstrakt: Bakalářská práce "Obraz bezdomovců v lokálním tisku" se zabývá pohledem médií na problematiku bezdomovectví. Je zaměřena na analýzu článků a jejich znaků a interpretaci významů. Cílem této práce je rozklíčování mediovaných obsahů článků. Články jsou vybrány z online verze Plzeňského deníku. Metodickým přístupem práce je sémiotická analýza obsahu. Jedná se o kvalitativní přístup k obsahové analýze. Pomocí této analýzy práce odhaluje významy mediálních sdělení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis "Image of homeless people in local press" deals with local media's view of the issue of homelessness. It is focused on the analysis of articles, their signs and interpretation of meaning. Aim of this thesis is to identify media statements. Articles were taken from an online source of the Pilsen region newspaper. Methodological approach of work is semiotic analysis. It is qualitative approach to analyze the content. Using this analysis, the thesis reveals the meanings of media messages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hola_Barbora.pdfPlný text práce897,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hola Barbora_vedouci.docPosudek vedoucího práce38,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Hola Barbora-oponent.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-hola.JPGPrůběh obhajoby práce58,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19629

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.