Title: Manželství v dílech sester Brontëových
Other Titles: Marriage in the works of the Brontës
Authors: Bejvlová, Tereza
Advisor: Quinn, Justin John
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19650
Keywords: Charlotte Brontëová;Jana Eyrová;Villette;Shirley;manželství;viktoriánské období;19. století
Keywords in different language: Charlotte Brontë;Jane Eyre;Villette;Shirley;marriage;victorian period;19th century
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je analyzovat různá témata související s manželstvím ve třech románech Charlotte Brontëové - Janě Eyrové, Villette a Shirley. Práce zkoumá manželství, přičemž bere v úvahu historickou situaci žen. Také se snaží pochopit motivaci vybraných postav a jejich názory, které ovlivňují jejich budoucí pohled na manželství.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is to analyze the various themes of marriage in three of Charlotte Brontë's novels - Jane Eyre, Villette and Shirley. It explores the theme of marriage while taking into account the historical situation of women. It also tries to understand the motivation behind selected characters and their opinions that affect their future view of marriage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bejvlova_undergraduate-thesis_2015.pdfPlný text práce211,4 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bejvlova V.pdfPosudek vedoucího práce666,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bejvlova O.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bejvlova P.pdfPrůběh obhajoby práce391,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.