Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková, Jaroslava
dc.contributor.authorBeránková, Tereza
dc.contributor.refereeHavelková, Jana
dc.date.accepted2015-05-22
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:54Z
dc.date.available2013-12-04cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:54Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier60300
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19687
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na bulvární tisk. Zabývá se pojmy mediální komunikace, média, masová média, publicistický styl a žurnalistika. Hlavním cílem je zachycení vývoje dvou českých bulvárních deníků Blesk a Aha!. Práce zkoumá počet stran a cenu, grafické provedení, titulky, tematické zaměření, slovní zásobu a fotografie deníků. Také se zaměřuje na využití bulvárního tisku ve výuce.cs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60300-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpublicistický stylcs
dc.subjectžurnalistikacs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectmasmédiacs
dc.subjectbulvární tiskcs
dc.titleProměny českého bulvárního tisku (srovnání vybraných let)cs
dc.title.alternativeChanges of Czech tabloids (the comparsion of selected years)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the tabloids. It deals with the concepts of media communication, media, mass media, journalism and journalistic style. The main objective is to capture the development of two Czech tabloids Blesk and Aha!. The thesis examines the number of pages, price, graphic design, headlines, thematic focus, vocabulary and photograps of the dailies. It's also focused on the use of the tabloid press in the teaching process.en
dc.subject.translatedjournalistic styleen
dc.subject.translatedjournalismen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedmass mediaen
dc.subject.translatedtabloidsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Berankova.pdfPlný text práce8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-berankova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce41,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-berankova_machackova.pdfPosudek oponenta práce293,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-berankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce57,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.