Title: Využití reprodukce při práci s textem na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Using reproduction for work with text at primary school
Authors: Šmídková, Veronika
Advisor: Suda, Zdeněk
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19702
Keywords: reprodukce;slohové vyučování;textová předloha;video ukázka;audio nahrávka
Keywords in different language: reproduction;stylistic teaching;master text;video demo;audio recording
Abstract: Diplomová práce se zabývá slohovou reprodukcí na základní škole z hlediska používání různých druhů předlohy. V teoretické části je vytvořen vhled do teorie vyučování slohu, především cíle a úkoly slohu, předpoklady, se kterými žák vstupuje do základní školy, možnosti motivace. V hlavní části diplomové práce jsou formou dotazníků zjišťovány zkušenosti učitelů s reprodukcí a smyslové preference stylu učení žáků. Hlavní částí práce je analýza psaného projevu žáků čtvrtého a pátého ročníku. Pro každou třídu byl zvolen jiný typ předlohy - textová předloha, video ukázka, audio nahrávka.
Abstract in different language: The thesis deals with the reproduction of the stylistic elementary school in terms of use of the different types of templates. In the theoretical part is created by the insight into the theory of teaching style, especially the objectives and tasks of the style, assumptions, which the disciple enters the elementary school, the possibilities of motivation. In the main part of the thesis are in the form of questionnaires, sequencing of the experience of the teachers with the reproductions and sensory learning style preference. The main part of the work is the analysis of writing the fourth and fifth class. For each class was elected to another type of master-the master text, video demo, audio recording.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smidkova Veronika Vyuziti reprodukce pri praci s textem na 1.stupni ZS.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-smidkova_suda.pdfPosudek vedoucího práce43,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-smidkova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce45,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-smidkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce65,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.