Title: Orientační stanovení obsahu vlákniny v potravinách a odhad velikosti jejího průměrného příjmu v závislosti na stravovacích zvyklostech
Other Titles: Indicative of camping fiber content in foods and estimate the size of its average income, depending on eating habits
Authors: Zemanová, Štěpánka
Advisor: Zloch, Zdeněk
Referee: Richtr, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19705
Keywords: vláknina;spotřeba potravin;příjem vlákniny;prebiotika;civilizační choroby
Keywords in different language: fiber;food consumption;intake of fiber;prebiotics;lifestyle diseases
Abstract: V současné době jsou potraviny obsahující vlákninu běžně dostupné v naší obchodní síti. Vláknina má příznivá účinek na fyziologii lidského těla. Příjem vlákniny jako důležité složky potravy by neměl být problémem, aby každý měl možnost ovlivnit své zdraví. Jednotlivé druhy vlákniny mají společné vlastnosti a schopnosti ovlivnit trávení potraviny v lidském organismu. Vlákninu dělíme na rozpustnou (pektiny, gumy, slizy) a nerozpustnou (celulózy, ligniny). Praktická část práce řeší stanovení obsahu vlákniny v různých druzích potravin. Zhodnocuje průměrný příjem vlákniny u české populace s použitím databáze Českého statistického úřadu spotřeba potravin. Závěr práce vyzdvihuje nutnost zvýšení příjmu vlákniny z ovoce a zeleniny, což příznivě ovlivnujě zdravotní stav naší populace.
Abstract in different language: Nowadays food products containing roughage are freely available for purchase almost anywhere. Roughage has a beneficial effect on the physiology of the human body. Individual types of roughage have common characteristics and ability to influence food digestion in the human organism. Roughage can be divided into soluble (pectins, gums, mucilages) and insoluble (cellulose, lignin). Practical part of the work addresses the determination of roughage content in different kinds of food. Evaluates the average roughage intake among the Czech population using the database of the Czech Statistical Office. End part of the work highlights the need for increased roughage intake from fruits and vegetables, which positively affect the health status of our population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zemanova Stepanka BP Vlaknina.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zemanova_Stepanka_VBP.pdfPosudek vedoucího práce391,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zemanova_Stepanka_OBP.pdfPosudek oponenta práce310,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zemanova_Stepanka_BP.pdfPrůběh obhajoby práce197,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.