Title: "Padlé" plzeňské ženy v 19. století
Other Titles: "Fallen" women of Pilsen in the 19th century
Authors: Maňáková, Barbora
Advisor: Kilián, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19720
Keywords: prostituce;padlé ženy;nevěstince;plzeň;reglementace;abolicionismus;prohibice
Keywords in different language: prostitution;fallen women;brothels;pilsen;regimentation;abolitionism;prohibition
Abstract: Bakalářská práce pojednává o historii prostituce v Plzni a o dalších patologických jevech, které s ní souvisejí. Práce zachycuje úvod do problematiky prostituce, obecný vývoj prostituce v českých zemích a zákonné přístupy, které jsou vůči prostituci vymezeny. Stěžejní kapitola jsou nevěstince v Plzni v 19. století a jejich rozmístění, dále porovnání Plzně s jinými městy v téže době a s Plzní v současnosti. Součástí práce je také sonda do matričních údajů, která ilustruje počet nemanželských narozených dětí v 19. století v Plzni.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the history of prostitution in Pilsen and other pathological phenomena related to it. Thesis is focused on the preface to the issue of prostitution, general development of prostitution in Czech Republic and legal approaches which are defined to prostitution. Pivotal charter is about brothels in Pilsen in the 19th century and their distribution along with comparison of Pilsen with other cities at the same time and present. The work also probes into the data of registry office that illustrates the number of illegitimate births in 19th century London.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Manakova.pdfPlný text práce10,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Manakova V.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Manakova O.pdfPosudek oponenta práce621,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Manakova P.pdfPrůběh obhajoby práce154,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.