Název: Vývoj psychomotorických dovedností od útlého věku <br>po základní školu v oblasti práce s papírem
Další názvy: The development of psychomotor skills from an early age after primary school paper handling
Autoři: Sieberová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Oponent: Korytář, Jindřich
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19813
Klíčová slova: psychomotorika;psychomotorické dovednosti;práce s papírem;vývoj psychomotorických dovedností;jemná motorika
Klíčová slova v dalším jazyce: psychomotorics;psychomotor skills;work on paper;development of psychomotor skills;fine motor skills
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vývojem psychomotorických dovedností. Úvodní kapitoly nás informují o různých názorech na psychomotoriku a o postavení psychomotoriky v systému věd. Dále se práce zabývá vývojem psychomotoriky v období před vstupem do školy a v období na 1. stupni ZŠ. Tyto kapitoly se věnují stimulaci pohybu a stimulaci jemné motoriky. Součástí těchto kapitol jsou i četná stimulační cvičení. Výzkum jsem zaměřila na vývoj psychomotorických dovedností při práci s papírem. Jednou z těchto dovedností je stříhání papíru a druhou skládání papíru. Součástí této části jsou i z výzkumu vyplývající názory. Závěr diplomové práce obsahuje návrhy pro rozvoj dovedností v oblasti papír. Ke zhotovení těchto výrobků využíváme hlavně těchto dovedností: stříhání, lepení a skládání papíru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development of psychomotor skills. Introductory chapters will inform us about different views on the status of psychomotor and psychomotor position in science system. Furthermore, the thesis deals with the development of psychomotor in the period before school and during the 1st grade of primary school . These chapters are devoted to stimulate movement and stimulate fine motor skills. Part of these chapters are the numerous stimulating exercises. Research was focused on the development of psychomotor skills when working with paper . One of these skills is cutting paper and other paper folding. Part of this section are also under research opinions. The final section contains suggestions for the development of skills in the paper. To produce these products mainly use these skills: cutting, gluing and folding paper.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-DP Stowitzova - hod..pdfPosudek vedoucího práce29,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Posudek+op+Stowitzova.pdfPosudek oponenta práce89,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Stowitzova protokol089.pdfPrůběh obhajoby práce251,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19813

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.