Title: Vzájemná poloha přímek v učivu matematiky 1. stupně
Other Titles: Mutual position of straight lines in teaching mathematics for first stage.
Authors: Škrletová, Nikola
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19821
Keywords: vzájemná poloha přímek;rovina;prostor;matematika;geometrie
Keywords in different language: the relative position of the lines;plane;space;mathematics;geometry
Abstract: Cílem diplomové práce je vypracovat sbírku úloh k tématu vzájemná poloha přímek v učivu matematiky 1. stupně. Teoretická část popisuje základní pojmy, teoretické poznatky o vzájemné poloze přímek v rovině a prostoru. Práce dále popisuje zařazení učiva do matematiky 1. stupně. Důležitá část práce je sbírka věnovaná orientaci v základních geometrických pojmech pomocí kineze, manipulace s předměty, práce s papírem a práce s rýsovacími potřebami.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to develop a collection of tasks to the topic relative position of the lines in teaching mathematics on primary education level. The theoretical part describes the basic concepts, theoretical knowledge of the relative position of the lines on a plane and space. The work also describes the inclusion of mathematics curriculum in first grade. The important part is devoted to a collection of orientation in basic geometric concepts at Kinesis, handling objects, working with paper and work with the drawing needs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Skrletova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Skrletova hodnoceni124.pdfPosudek vedoucího práce456,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-XXVII. Skrletova_Oponentni posudek diplomove prace.pdfPosudek oponenta práce44,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skrletova protokol140.pdfPrůběh obhajoby práce168,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.