Title: Aktivizující prvky ve výuce matematiky
Other Titles: Activating elements in the teaching of mathematic
Authors: Flajtingrová, Pavla
Advisor: Kašparová, Martina
Referee: Kohout, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19828
Keywords: výukové metody;aktivizující metody;matematika;hry;problémové úlohy
Keywords in different language: teaching methods;activating methods;mathematics;games;problematic task
Abstract: Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá výukovými metodami, především metodami aktivizujícími. Ve druhé kapitole je uveden výňatek ze školního vzdělávacího plánu ze Základní školy Blatnice. Ve třetí kapitole jsou vlastní návrhy aktivizujících aktivit. V poslední kapitole jsou uvedeny návrhy her, které tvořili žáci na ZŠ Blatnice.
Abstract in different language: This thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with teaching methods, especially methods of activating. The second chapter provides an excerpt of the school's educational plan from The Primary School Blatnice. The third chapter is my own proposals of activating activities for students in secondary school. The last chapter includes suggestions of games that created students at The Primary School Blatnice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Flajtingrova.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoc_flajtingro.pdfPosudek vedoucího práce178,93 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponent diplomove prace Pavla Flajtingrova 15.pdfPosudek oponenta práce138,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Flajtingrova protokol067.pdfPrůběh obhajoby práce141,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.