Title: Literatura migrantů jako obohacení současné německy psané literatury
Other Titles: Migrant Literature as an Enrichment to Contemporary German-speaking Literature
Authors: Vlčková, Jana
Advisor: Mehnert, Elke
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19845
Keywords: současná německy psaná literatura;literatura;Chamisso-preis;Michael Stavarič;migranti
Keywords in different language: contemporary german-speaking literature;literature;Chamisso-preis;Michael Stavarič;migrants
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá literaturou migrantů v kontextu současné německy psané literatury. Informuje o existenci a významu literární ceny Chamisso Preis, která je předávána německy mluvícím autorům neněmeckého původu. Práce představuje nositele této ceny, německy píšícího autora Michaela Stavariče a analyzuje jeho dílo Brenntage.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with migrant literature in the context of contemporary German-speaking literature. It informs about the existence and meaning of the Chamisso Prize that is given to German-speaking authors of non-German origin. The thesis introduces a Chamisso-Prize award winning German-speaking author, Michael Stavarič, and his work, Brenntage, is analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-JanaVlckova.pdfPlný text práce820,23 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vlckova_vp.pdfPosudek vedoucího práce743,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vlckova_op.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vlckova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce212,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.