Title: Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Other Titles: Phrasemes in Teaching German as a Foreign Language
Authors: Kopecká, Adéla
Advisor: Menclová, Hana
Referee: Salcmanová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19849
Keywords: frazeologie;frazeologismy;frazeodidaktika;společný evropský referenční rámec;idiomy;přísloví;výuka němčiny
Keywords in different language: phraseology;phrasemes;phraseodidactics;common european framework of reference for languages;idioms;proverbs;teaching german
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou frazeologismy ve výuce němčiny na českých středních školách. Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře se frazeologismy vyskytují ve vybraných učebnicích, jakým způsobem jsou zprostředkovávány a osvojovány, a o jaké typy výrazů se jedná. Stěžejní část práce tvoří vlastní návrhy aktivit, úloh a cvičení, jež lze použít ve výuce němčiny jako cizího jazyka a jež mají přispět k výuce těchto ustálených slovních spojení.
Abstract in different language: This thesis focuses on phrasemes in learning and teaching German at Czech high schools. The aim is to determine to what extent German phrasemes occur in selected textbooks, in what way they are put across and acquired, and what kind of these expressions can be found there. The major objective, however, is to design activities, exercises and tasks that could be used in teaching German as a foreign language and that should contribute to teaching and learning of these fixed phrases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kopecka_Adela.pdfPlný text práce10,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kopecka_vp.pdfPosudek vedoucího práce479,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kopecka_op.pdfPosudek oponenta práce869,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kopecka_obh.pdfPrůběh obhajoby práce268,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.