Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočes, Jiří
dc.contributor.authorStaňková, Lucie
dc.contributor.refereeWittmann, Julia
dc.date.accepted2015-08-28
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:01Z
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:01Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier59967
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19854
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola se zabývá objasněním pojmu technická střední škola, a to prostřednictvím komparace s německým vzdělávacím systémem. Druhá část stručně popisuje Plzeňský kraj, třetí představuje zakotvení výuky cizího jazyka v systému vzdělávacích programů. Čtvrtý díl je nejobšírnější popisuje současný stav výuky německého jazyka na technických středních školách v Plzeňském kraji, a to v porovnání s anglickým jazykem. Pátá kapitola představuje výsledky dotazníku, prostřednictvím kterého byly zjišťovány požadavky německých firem sídlících v Plzeňském kraji na znalosti německého jazyka technicky vzdělaných absolventů středních škol. V šestém oddíle jsou předloženy návrhy na zlepšení pozice německého jazyka na školách v Plzeňském kraji.cs
dc.format59 s (75 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59967-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttechnická střední školacs
dc.subjectPlzeňský krajcs
dc.subjectRámcový vzdělávací programcs
dc.subjectškolský zákoncs
dc.subjectNárodní plán pro výuku cizích jazykůcs
dc.titleVývoj výuky německého jazyka na českých technických středních školách po roce 1945cs
dc.title.alternativeEvolution of German language teaching at the Czech technical high schools since 1945 (Plzeň region)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is divided into six chapters. The first one deals with explanation of the idea "technical high school" through comparison with the German system of education. The second part describes briefly the situation in the Plzeň Region, chapter three deals with incorporation of the teaching foreign languages into the system of educational programs. The fourth part the most detailed describes the current situation of the German language teaching at technical high schools in the Plzeň Region by comparing with the English language teaching. The fifth chapter presents the results of the questionnaire, which collected the requirements of German companies based in the Pilsen Region on the German language knowledge of technically educated graduates of high schools. Proposals to improve the position of the German language at schools in the Plzeň Region are submitted in the sixth section.en
dc.subject.translatedtechnical high schoolen
dc.subject.translatedPilsen regionen
dc.subject.translatedFramework educational programmeen
dc.subject.translatededucation acten
dc.subject.translatedNational plan for teaching foreign languagesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VYVOJ VYUKY NEMECKEHO JAZYKA NA CESKYCH TECHNICKYCH SKOLACH PO ROCE 1945.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stankova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Stankova_op.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stankova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce244,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.