Title: Problematik der Übersetzung von Fach- und Wissenschaftstexten
Other Titles: The problems of translation of technical and science texts
Authors: Marková, Olga
Advisor: Salcman, Václav
Referee: Wittmann, Julia
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19857
Keywords: odborný text;překlad;odborný jazyk;slovníček odborných pojmů
Keywords in different language: scientific texts;translation;technical language;dictionary of technical terms
Abstract: Práce se zabývá překlady odborných textů. Teoretická část se zabývá překladem, definuje pojem překlad, popisuje osobnost překladatele a nastiňuje vztah k lingvistice. Další část se věnuje odbornému jazyku. V praktické části byl vytvořen slovníček odborných termínů. Cílem bylo vytvořit pomůcku ve formě slovníku odborných pojmů pro případné budoucí studenty, nebo pro ty, kteří se chystají rozšířit znalosti v této oblasti.
Abstract in different language: The topic of the thesis is called Problematik der Übersetzung von Fach- und Wissenschaftstexten. The work deals with the translation of scientific texts. The teoretical part deals with translation, defines the term translation, describes personality of translator and outlines the relationship to linguistics. In the next section is described the technical language. In the practical part was created a glossary of technical terms.The objective was to create an aid in the form of dictionary of expert terminology for contingent future students or for those who are going to extend the knowledge in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Markova Olga.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Markova_vp.pdfPosudek vedoucího práce785,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Markova_op.pdfPosudek oponenta práce941,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Markova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce261,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.