Title: Emocionalita dětí mladšího školního věku
Other Titles: The Emotionality of Primary School Children
Authors: Blahovcová, Markéta
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19901
Keywords: mladší školní věk;emoce;sociální aspekty;city
Keywords in different language: primary school children;emotionality;socialization of the children
Abstract: V této diplomové práci se zabýváme emocionalitou dětí mladšího školního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá kapitolami, které úzce souvisí s emocionalitou dětí. Jsou zde popsány kapitoly mladší školní věk, emoce, sociální aspekty emocí. Praktická část se skládá z kvantitativní a kvalitativní části. V kvantitativní části jsme zkoumali nejčastější emoce a jejich vnímání dětmi ve 3. a 4. třídách na základní škole. Dětem byly rozdány dotazníky, které byly poté vyhodnoceny pomocí grafů. V kvalitativní části byl veden polostandardizovaný rozhovor s třídními učiteli těchto žáků.
Abstract in different language: We deal with the emotionality of school age children in this thesis. This work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the chapters which is closely related to emotionality of children. Chapters are described in this thesis, the chapters are for example: younger school age of children, emotion, socialization of the child and the child's family environment. The practical part consists of quantitative and qualitative research. We examined the most common emotions and their perception of children in 3rd and 4th grades in elementary school in the quantitative part. The children were handed out questionnaires which they were then evaluated using graphs. In the qualitative part was conducted interviews with classroom teachers of these students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blahovcova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Blahovcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,27 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Blahovcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce338,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Blahovcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.