Title: Didaktika první pomoci
Other Titles: Methodology of the first aid
Authors: Kaufnerová, Pavlína
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19918
Keywords: první pomoc;výuková metoda;výuka;žák;učitel
Keywords in different language: first aid;teaching method;teaching;student;teacher
Abstract: Tématem mé diplomové práce je "Didaktika první pomoci". Cílem diplomové práce bylo předložit ukázky didaktického zpracování výuky vybraných témat první pomoci na prvním i druhém stupni základních škol. Snažila jsem se při tom využívat různých vyučovacích metod, které by žáky co nejvíce motivovali k učení. Práce je obsahuje teoretické poznatky první pomoci, zařazení výuky pomoci dle Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy, stručnou charakteristiku výukových metod, organizačních forem a didaktických prostředků vhodných k výuce první pomoci. Nejdůležitější částí práce jsou zpracované návrhy vybraných témat pro výuku první pomoci na základních školách.
Abstract in different language: My thesis is " Teaching first aid ." The aim of the thesis was to submit examples of the didactic process of teaching of first aid at the first and second grade of primary school . I tried to use it in a variety of teaching methods that would best motivate pupils to learn. The work contains theoretical knowledge of first aid , including tuition assistance under general educational program for primary schools , a brief description of teaching methods, organizational forms and teaching materials suitable for teaching first aid. The most important part are the proposed selected topics for teaching first aid to primary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Pavlina Kaufnerova.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kaufnerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kaufnerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce342,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kaufnerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce64,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.