Title: Moskevské metro (historie a význam v dopravě velkoměsta)
Other Titles: Moscow metro (history and meaning in transport of the big city)
Authors: Mlnaříková, Marie
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19925
Keywords: podzemní dráha;moskevské metro;výstavba;jízdné;architektura
Keywords in different language: underground;moscow metro;building;fares;architecture
Abstract: Bakalářská práce seznamuje s historickým vývojem hromadné dopravy v Moskvě se zaměřením na metro. Představuje současnou situaci, nastiňuje budoucí rozvoj a připomíná osmdesáté výročí jeho vzniku. Zabývá se architekturou stanic a vývojem jízdenek vzhledem k jejich materiálu. Součástí práce je česko-ruský slovník aktuálních výrazů a přílohy se schématy  a obrázky.
Abstract in different language: Bachelor thesis apprise with historical evolution of public transport in Moscow with focus on underground. It represents current situation, delineates future development and brings to mind the 80th anniversary of its ,,birth,,. It follows up station architecture and development of ticket due to their material. Thesis contains Czech-Russian dictionary of actual words and annexes with schemas and pictures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Moskevske metro - M.Mlnarikova. 2015.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Mlnarikova - Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce859,72 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Mlnarikova - Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce634,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Mlnarikova.pdfPrůběh obhajoby práce228,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.