Title: Jazyková homonymie
Other Titles: Linguistic homonymy
Authors: Zatrutina, Iulianiia
Advisor: Valová, Liudmila
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19936
Keywords: jazyková homonymie;homonymie;mezijazyková homonymie;rusko-česká homonymie;česko-ruská homonymie;polysémie;klasifikace homonym;slovník homonym;rusko-česká homonyma;homonymie a polysémie;homonyma
Keywords in different language: language homonymy;homonymy;interlingual homonymy;russian-czech homonymy;czech-russian homonymy;polysemy;homonyms classification;dictionary of homonyms;russian-czech homonyms;homonymy and polysemy;homonyms
Abstract: Daná bakalářská práce je věnována jazykové a mezijazykové česko-ruské homonymii. Má dvě kapitoly.V první kapitole práce jsou definovány a zkoumány základní pojmy homonymie a jí podobných jevů. Provedena analýza možných klasifikací vnitrojazykových homonym, analýza mezijazykové homonymie, mezijazykové paronymie, "falešných přátel překladatele" a upřesnena terminologie. Rozebrány jsou dále možné klasifikace mezijazykových homonym. Prozkoumany možné cesty vzniku slovanských mezijazykových homonym, roztříděny mezijazykové homonymy podle možných sémantických vztahů.V posledním oddíle se nachází klasifikace homonym na základě možných stylistických a funkčních odlišností. Přílohy obsahují česko-ruský slovník homonym, který byl vytvořen na základě příkladů uvedených v bakalářské práci.
Abstract in different language: The given thesis is devoted to lingual and interlingual Czech-Russian homonymy. It has two chapters. In the first chapter of this work there are definitions and examined basic concepts of homonyms. There is a classification of interlingual homonyms. There are studies of possible ways of the formation of homonyms, there are separations of homonyms because of their semantic relations with one another. In the last part of this work are classifications of homonyms because of the functional and stylistic differences. Attachment is the Czech-Russian vocabulary of homonyms which are based on examples in this work
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jazykova homonymie CD PORTAL.pdfPlný text práce547,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Zatrutina - Val ved.pdfPosudek vedoucího práce867,03 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Zatrutina - Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce760,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Zatrutina.pdfPrůběh obhajoby práce274,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.