Title: Rozvoj rovnovážných schopností u dětí mladšího školního věku
Other Titles: Developing balance skills in children of primary school age
Authors: Škoda, Tomáš
Advisor: Salcman, Václav
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19960
Keywords: atletika;koordinace;rovnovážné schopnosti;test rovnováhových schopností
Keywords in different language: athletics;coordination skills;test of coordination skills
Abstract: Cílem této práce je diagnostika (pomocí motorického testu koordinačních schopností) a rozvoj rovnováhových schopností (série cviků na jejich rozvoj) u dětí mladšího školního věku. Dále je naším cílem porovnání a vyhodnocení výsledků vstupního a výstupního testování. Testování realizujeme v atletickém klubu AK Škoda Plzeň (děti narozené 2004 a 2005). Vstupní testování bylo provedeno v polovině prosince a výstupní bylo provedeno koncem února. Během této doby jsme pravidelně část každé tréninkové jednotky zaměřovali výhradně na koordinační cvičení, a to v rozsahu 15 minut. Cvičení byla pravidelně obměňována.
Abstract in different language: The aim of this work is the diagnosis (using motor test of coordination skills) and the development of balance abilities (a series of exercises for their development) at school age children. Another goal is to compare and evaluate the results of entrance and output testing. Testing takes place in Athletic Club AK Škoda Plzeň (children born 2004 and 2005). The first testing was performed in the middle of December and the second testing was performed at the end of February. During this time was part of each practice group exclusively focused on coordination exercises (for approximately 15 minutes). Exercises had been regularly changed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Skoda - Rozvoj rovnovahovych schopnosti u deti mladsiho skolniho veku.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SKODA - VP.pdfPosudek vedoucího práce191,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SKODA - OP.pdfPosudek oponenta práce188,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SKODA.pdfPrůběh obhajoby práce106,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.