Title: Využití průpravných pohybových činností pro zdokonalení fotbalových dovedností ve věkové kategorii mladšího školního věku.
Other Titles: Use of introductory physical activities to improve soccer skills in the age group of primary school age.
Authors: Martincová, Jana
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20018
Keywords: fotbal;průpravná cvičení;mladší školní věk
Keywords in different language: football;preparatory exercises;younger school age
Abstract: Práce je zaměřena na efektivní využití průpravných pohybových činností pro zdokonalení fotbalových dovedností v hodinách tělesné výchovy ve věkové kategorii mladšího školního věku. Teoretická část práce je globální souhrn většiny aspektů fotbalu. Pojednává o účelném využívání tělesné zdatnosti ve spojení s dokonalým pohybem a prací s míčem. Praktická část obsahuje zásobník průpravných cvičení, která vedla ke zlepšení dovedností v oblasti přihrávek, zpracování míče, vedení míče a střelby u skupiny žáků. Základním faktorem mé práce je pohybová činnost, která se vyznačuje rychlostí, obratností, vytrvalostí a silou.
Abstract in different language: The Thesis is focused on the effective using training movement activities to improve soccer skills in physical education lessons for children at younger primary school age. The theoretical part is a global summary of the most common aspects of soccer. It deals with the effectivity of physical fitness in with perfect movement and ball work. The practical part include a list of training exercises, which led to an improvement in the skills of passing ball, handling ball, line with ball and shooting at the goal by the group of students. The basic factor of my thesis is physical activity that is characterized by speed, skilfulness, persistance and strength.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-MARTINCOVA J. VP.pdfPosudek vedoucího práce180,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-MARTINCOVA J. OP.pdfPosudek oponenta práce133,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-MARTINCOVA J..pdfPrůběh obhajoby práce46,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.