Title: Kalendář pro instituci vzdělávající pedagogy (FPE ZČU)
Other Titles: Calender for Faculty of Education
Authors: Sýkorová, Kateřina
Advisor: Zikmundová, Vladimíra
Referee: Poláček, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20055
Keywords: kalendář;grafický design;teorie barev;typografie;kompozice
Keywords in different language: calendar;graphic design;colours theory;typography;composition
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu kalendáře, který by vhodně propagoval Fakultu pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni. Teoretická část je popisem procesu tvorby, a inspiračními zdroji. Také se zaměřím na stručný popis jednotlivých kateder a vysvětlím, jakým způsobem jsou v kalendáři prezentovány. V další části se budu zabývat propagačními materiály s obdobnou tématikou a pokusím se je seřadit na škále od kvalitního designu po kýč. V závěru textu ohodnotím celkový výstup a uvedu některé poznatky a problémy se kterými jsem se v průběhu práce setkala.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the creation of a calendar which would appropriately propagate the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen. Theoretical part is basically a description of the creative process and sources of inspiration. The brief description of each department as well as explanation of their representation in the calendar is also the important part of the thesis. The following part of the thesis is devoted to reviews of promotional materials which correspond with the same theme. In the conclusion there is a review of my own work and some issues that appeared in the process of creation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_sykorova.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SCAN - Sykorova Katerina - vedouci - Zikmundova - 2015.pdfPosudek vedoucího práce866,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SCAN - Sykorova Katerina - oponent - Polacek - 2015.pdfPosudek oponenta práce909,77 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Sykorova Katerina 2015.pdfPrůběh obhajoby práce376,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.