Title: Návrh tří a pěti článkového nízkopodlažního tramvajového vozidla ve více variantách.
Other Titles: Design of three and five-unit low-floor tram vehicle in more versions.
Authors: Havlín, Marek
Advisor: Heller, Petr
Referee: Doubrava, Daniel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20309
Keywords: tramvajová vozidla;hrubá stavba skříně;články;rozbor možností;pevnostní analýza;cad;cae;počítačová simulace
Keywords in different language: tram vehicles;buses;bus bodies;design;aerodynamics;cad;cae;computer simulation
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh a pevnostní analýzu hrubé stavby skříně tramvajového pětičlánkového vozidla pro trať s relativně velkými poloměry oblouků a malými sklony stoupání a klesání.
Abstract in different language: This thesis dissert on design of bodywork of a two-axles middle-class bus in three variants, computer simulation of circumfluence around the bus-body and calculating of chosen drive-parameters. Aerodynamic characteristics and the coefficient of air resistance were obtained by software Fluent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marek_Havlin_merged.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Havlin - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce972,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Havlin - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce927,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Havlin.pdfPrůběh obhajoby práce283,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.