Title: Měření zbytkových napětí povrchů ve vazbě na technologii přípravy
Other Titles: Measuring of residual stress in relation to the technology of preparation
Authors: Palán, Jan
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Vilček, Igor
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20325
Keywords: slinuté karbidy;zbytkové napětí;broušení;porušení;tepelné zpracování;žíhání;pvd
Keywords in different language: cemented carbides;residual stress;grinding;damage;heat treatment;annealing;pvd.
Abstract: V rámci diplomové práce je provedena sumarizace výsledků týkající se výzkumu zbytkové napjatosti slinutých karbidů. Cílem bylo monitorovat výrobní proces, stanovit optimální podmínky předdepozičních procesů a zdůvodnit kohezní porušení substrátu. Experimentální část je koncipována pro slinuté karbidy na bázi WC Co deponovaných metodou PVD. Měření zbytkového napětí bylo uskutečněno pomocí rentgenové difrakce, která umožňuje měřit zbytkové napětí v malých hloubkách pod povrchem.
Abstract in different language: The diploma thesis discusses about the residual stress of cemented carbides. The aim was to monitor the manufacturing process and determine the cause of damage of deposited cutting tools. Residual stress was measured by using the X-ray diffraction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palan_Jan_Diplomova_prace.pdfPlný text práce8,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Palan.tifPosudek vedoucího práce107,78 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Palan.tifPosudek oponenta práce53,49 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Palan.tifPrůběh obhajoby práce37,95 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.