Title: Ergonomická analýza pracovišť na kompletační lince
Other Titles: Ergonomic analysis of workplaces on the Assembly line
Authors: Křížová, Petra
Advisor: Bureš, Marek
Referee: Sekulová, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20343
Keywords: ergonomie;ergonomická hlediska;pracovní polohy;rula;niosh;kumulativní hmotnost;tažné síly;hmotnostní limity;ergopak
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic aspects;work position;rula;niosh;cumulative weight;tensile strength;weight limits;ergopak
Abstract: Diplomová práce se zabývá ergonomickou analýzou pracoviště na kompletační lince. Práce hodnotí pracovní polohy pracovníků při různých pracovních pozicích. Pracovní polohy jsou hodnoceny analýzami Rula a Niosh. Dále, bylo v práci provedeno měření hmotnostních limitů a tažných sil.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis of ergonomic workplace on the assembly line. Thesis evaluates position of workers in different jobs. Working position are evaluated analyzes Rula and Niosh. Furthermore, measurements were taken of pulling forces and weight limits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_DP_Krizova.PDFPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni_posudek_Krizova.PDFPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_DP_Krizova.PDFPrůběh obhajoby práce552,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.